Ovdje možete pronaći metu u .pdf formatu za štampu na A4 papiru. Meta je potrebna za pozicioniranje 3D modela u prostoru.

Download: 

 

VuMark - EuroBiH