LogoKatalog150

3D katalog je android aplikacija koja služi kao moderan digitalni katalog proizvoda, sa brojnim prednostima u odnosu na klasičan printani katalog ili web strane. Krajnji proizvod 3d kataloga je kvalitetno informisan kupac koji lakše donosi odluku o prvoj kupovini a zadovoljan odabranim radi kao produžena ruka firme u informisanju novih kupaca putem društvenih mreža.