Za razliku od štampanog kataloga 3D katalog vam pruža mogućnost dodavanja neograničenog broja proizvoda u katalog. Čak i ako imate desetak proizvoda 3D katalog vam pruža mogućnost da ponudite kupcima izbor i prikaz velikog broja boja ili materijala za svaki proizvod.