Marketing putem društvenih mreža omogućen je dijeljenjem slika koje naprave kupci iz fotogalerije 3D kataloga. Daljim dijeljenjem, tagovanjem i lajkanjem širi se i reklama za proizvod.