Uzevši u obzir cijenu izrade printanog kataloga od dizajna do samog štampanja u određenom broju komada, 3D katalog je na duže staze značajno povoljniji marketing alat.